Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan, dat voor elk type onderwijs wettelijk is vastgesteld. Onze  MR bestaat uit een geleding van 3 ouders, 3 personeelsleden en een adviserend lid, in ons geval de directeur. De raad vergadert over allerlei zaken, die met de school te maken hebben. Bijvoorbeeld zaken zoals: de aanstelling van de schoolleiding, het schoolplan, de schoolgids,planning van het schooljaar, financiën, identiteit etc. In veel gevallen heeft de MR een beslissende stem (instemmingsrecht) en in bepaalde zaken een adviserende stem (adviesrecht). Het hele functioneren en de bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het reglement Medezeggenschapsraad van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs te Rotterdam. De MR vergadert minimaal 4 maal per jaar. Zij onderhoudt goede contacten met de oudervereniging om gezamenlijk tot een goed beleid te komen.

 

Laatste Nieuws

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.
bekijk de volledige agenda

UIT HET FOTOBOEK

kamp 222 kamp 31
kamp 32 kamp 30